Strona główna Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół

 

Od stycznia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, realizował kolejną edycję projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
W grudniu 2013 r. jego realizacja dobiegła końca. Założenia zaplanowane we wniosku o dofinansowanie oraz w harmonogramie projektu zostały zrealizowane.
Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji 38 beneficjentów z terenu gminy Kikół poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

 


W ramach projektu systemowego zrealizowane zostały m.in.:

 

  • Warsztaty psychologiczne
  • Zajęcia z doradcą zawodowym
  • Kursy zawodowe:

-        „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”

-        „Magazynier z obsługą wózków widłowych”

-        „Operator koparko – ładowarki klasa III (wszystkich typów)”

-        „Florystyka i bukieciarstwo”

-        „Warsztaty pracy z dzieckiem niepełnosprawnym”

  • Działania o charakterze środowiskowym – wycieczka do Trójmiasta - celem wyjazdu była aktywizacja społeczna, integracja rodzin, zapewnienie dzieciom różnych atrakcji.


Udział w poszczególnych działaniach projektu był dla klientów Ośrodka – uczestników projektu – całkowicie bezpłatny.

W roku 2013 ogólna wartość projektu wynosiła 221 677,56 zł – w tym wkład własny Ośrodka 23 276,14 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 198 401,42 zł