Strona główna Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" Programu Aktywności Lokalnej

Programu Aktywności Lokalnej

W dniach 19.08.13 - 20.08.13 r. dla uczestników „Programu Aktywności Lokalnej” została zorganizowana wycieczka integracyjno – edukacyjna do Trójmiasta. W wycieczce wzięło udział osiem mam z dziećmi niepełnosprawnymi. Program Aktywności Lokalnej realizowany jest w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół” jego uczestnikami są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Program ten, skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności, a jego założeniem - uaktywnienie społeczne i zawodowe osób oraz przygotowanie ich do uczestnictwa w życiu społecznym, w tym rynku pracy. W tym roku uczestnikami projektu są matki z dziećmi niepełnosprawnymi.