Strona główna Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" Wycieczka integracyjno-edukacyjna do MEGA- PARKU w Grudziądzu

Wycieczka integracyjno-edukacyjna do MEGA- PARKU w Grudziądzu

W dniu 23.08.2011 r. dla uczestników "Programu Aktywności Lokalnej" został zorganizowany wyjazd integracyjno - edukacyjny do „MEGA PARKU” w Grudziądzu. W wycieczce wzięło udział 38 osób. Program Aktywności Lokalnej realizowany jest w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół” jego uczestnikami są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Program ten, skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności, a jego założeniem - uaktywnienie społeczne i zawodowe osób oraz przygotowanie ich do uczestnictwa w życiu społecznym, w tym rynku pracy. W tym roku uczestnikami programu są rodziny wielodzietne.