Strona główna Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" Informacja o IV edycji projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół”

Informacja o IV edycji projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół”

 

 

Informacja o IV edycji projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole  począwszy od stycznia 2011 roku realizuje czwartą edycję projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół” współfinansowanego przez Unię Europejską ze w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu wsparciem obejmujemy osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, osoby nieaktywne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w urzędzie pracy), osoby niepełnosprawne. Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców wszystkich sołectw naszej gminy.

Uczestniczkom i uczestnikom oferujemy:
- grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej
- indywidualne poradnictwo psychologiczne,
- grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
- kurs kasjer - sprzedawca,
- kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B,
- kurs dekorator wnętrz,
- inne – indywidualnie dopasowane do potrzeb każdej osoby.

Uczestniczki i uczestnicy w okresie realizacji projektu otrzymują wsparcie ze strony pracownika socjalnego oraz po spełnieniu kryteriów wynikających z ustawy o pomocy społecznej – wsparcie dochodowe.

Rekrutację do projektu prowadzą pracownicy socjalni tut. Ośrodka. Liczymy na to, iż w ślad za poprzednimi edycjami naszego projektu – spotka się on z Państwa zainteresowaniem, a proponowane formy wsparcia skutecznie umożliwią poprawę sytuacji życiowej, w tym podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.