Strona główna Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" Podsumowanie realizacji projektu systemowego

Podsumowanie realizacji projektu systemowego

28.12.2010 r. podsumowaliśmy realizację projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt systemowy był odpowiedzią na  zwiększające się bezrobocie, a także bezradność rodzącą się w związku z długotrwałym pozostawaniem bez pracy. Długotrwałe bezrobocie powoduje brak środków na utrzymanie, bezsilność, utratę wiary we własne możliwości, ogranicza dostęp do zabezpieczenia codziennych potrzeb. Zaburzane z miesiąca na miesiąc relacje rodzinne, izolacja społeczna, brak możliwości spełnienia ambicji zawodowych, podnoszenia kwalifikacji powodują sytuację uzależnienia. Założeniem każdego projektu systemowego jest zdolność przywrócenia do zatrudnienia, odzyskania motywacji, pewności oraz integracji ze środowiskiem poprzez podniesienie samooceny i nabycie kwalifikacji.
Do projektu przystąpiło 24 osoby, w tym 9 osób uczestniczyło w Programie Aktywności Lokalnej. W RAMACH PROJEKTU ZORGANIZOWANO:

  • Trening kompetencji społecznych
  • Poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych tzw. „Szkołę dla rodzica”
  • 7 kobiet i 3 mężczyzn przystąpiło do kursu „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”
  • 5 kobiet przystąpiło do kursu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”
  • 2 kobiety uczestniczyły w kursie „Środowiskowa opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
  • Dla 7 kobiet i 2 mężczyzn w ramach Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano indywidualne i grupowe poradnictwo z psychologiem oraz z doradcą zawodowym (zdjęcia)
  • a także wycieczkę integracyjno-edukacyjną do JURAPARKU

Łączna wartość projektu wyniosła  169 192 zł w tym: 17 765,16 zł środków pochodziło z budżetu państwa, 21.232,36  to wkład własny gminy a 151 426,84 zł to środki z Unii Europejskiej.
Kilka zdjęć z kursów:

 Aktywizacja zaodowa i społeczna - podsumowanie
 Aktywizacja zaodowa i społeczna - podsumowanie
 Aktywizacja zaodowa i społeczna - podsumowanie
 Aktywizacja zaodowa i społeczna - podsumowanie
 Aktywizacja zaodowa i społeczna - podsumowanie