Strona główna Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" Wycieczka integracyjno-edukacyjna do Solca Kujawskiego

Wycieczka integracyjno-edukacyjna do Solca Kujawskiego

nomultithumb

W ramach realizowanego w naszej gminie Programu Aktywności Lokalnej, w sierpniu 2010 r. odbyła się wycieczka integracyjno-edukacyjna do Solca Kujawskiego, w której uczestniczyło trzydzieści siedem osób. W tym gronie znalazły się rodziny wielodzietne i niepełne borykające się z różnymi problemami społecznymi, korzystające ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W programie wycieczki było zwiedzanie parku dinozaurów oraz korzystanie z parku rozrywki.
Program Aktywności Lokalnej, który jest realizowany w ramach projektu o nazwie „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół" obejmuje szereg szkoleń, kursów zawodowych, spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym. Jego celem jest udzielenie szeroko rozumianego wsparcia rodzinom borykającym się z problemami zarówno materialnymi, jak i społecznymi. Program jest współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki".
Jak twierdzą uczestnicy, wycieczka była bardzo udana. Najlepiej będą świadczyć o tym zdjęcia zamieszczone poniżej:

 Wycieczka do Solca Kujawskiego
 Wycieczka do Solca Kujawskiego
 Wycieczka do Solca Kujawskiego
 Wycieczka do Solca Kujawskiego
 Wycieczka do Solca Kujawskiego