Strona główna

ZAPRASZAMY

 

Zmiana Ostrzeżenia meteorologicznego nr 31

 

Zmiana

Ostrzeżenia meteorologicznego nr 31

wydanego dnia 02.08.2015

Zjawisko: Upały

Stopień zagrożenia: 3

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz.15:00 dnia 08.08.2015 do godz. 20:00 dnia 15.08.2015

Więcej…

 

Trasa I Kikolskiego Biegu Ulicznego.

 

Start przy Skwerku o godz. 17.15, dalej trasa przebiegać będzie ulicami: Targowa, Kasztelańska, Nowa, Janusza z Kikoła, Wschodnia, Zboińskiego. Przy trzecim okrążeniu z ulicy Targowej uczestnicy wbiegają ulicą Kasztelańską na linię mety na wysokości piłkochwytów przy boisku sportowym.

Zapraszamy do udziału w biegu.

 

INFORMACJA

 

Informacja o przekroczeniu w dniu 5 sierpnia 2015 roku poziomu informowania dla ozonu

W dniu 5 sierpnia 2015 r. na obszarze miasta Włocławka (kod strefy PL0403 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza – Dz. U. 2012, poz. 914) został przekroczony poziom informowania dla ozonu, wynoszący 180 µg/m3 (stężenie 1-godzinne).

Więcej…

 

INFORMACJA

 

I Kikolski Bieg Uliczny