Strona główna

Uwaga Rolnicy!

Pozostały 2 dni na złożenie wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Dotyczy to materiału siewnego: zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka siewnego - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) Oddziału Terenowego ARR.

Więcej…

 

Fotogaleria z Półfinału Festiwalu Wilkowyjce - Nowy Tomyśl 20 czerwca 2015

Więcej…

 

ZAPRASZAMY

 

"Wieczorek Poetycki przy szkolnym mikrofonie"

Wieczorek poetycki z galą podsumowującą konkurs literacko- plastyczny "Cudowna Podróż" pod patronatem honorowym Wójta Gminy Kikół Józefa Predenkiewicza  poprowadziły nauczycielki z Zespołu Szkół w Kikole: Agnieszka Rygielska i Bernardyna Jasińska. Organizatorami byli Zespół Szkół w Kikole i Gminna Biblioteka Publiczna. Fundatorami nagród byli: Wójt Gminy Kikół, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole i Zespół Szkół w Kikole. Galę zaszczycił swoją obecnością Starosta Lipnowski pan Krzysztof Baranowski, profesor UMK Paweł Tański (poeta,  historyk literatury i krytyk literacki), poetka Czesława Krystyna Chojnicka i artysta- malarz, nauczyciel Krzysztof Wiśniewski jak również poeci lokalni: Henryk Osiński i Józef Detmer. Wieczorek poetycki uświetnił koncert Zespołu Muzycznego ZiL z Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie w repertuarze Marka Grechuty.

Więcej…

 

Zmiana organizacji ruchu w miejscowości Kikół na czas trwania imprezy 4 Finału Festiwalu Piosenki Ranczerskiej WILKOWYJCE 2015

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dla umożliwienia spokojnego dotarcia na miejsce imprezy w dniu Festiwalu tj. 26.06.2015r zostanie zmieniona organizacja ruchu. Wprowadzone zmiany przedstawia schemat oznakowania na czas trwania imprezy.  Zmieniona organizacja ruchu obowiązywać będzie w godz. od 1400 do 2400. Mieszkańcy ulic wyłączonych z ruchu będą mogli dojechać do swoich posesji na podstawie KARTY WJAZDOWEJ. Karty wjazdowe, w miarę możliwości dostarczone zostaną przez pracowników Urzędu Gminy w Kikole. W przypadku nie otrzymania karty wjazdowej możliwy jest odbiór osobisty w Urzędzie Gminy w Kikole pok. nr 4.

 

EUROPA TO MY

[POBIERZ]

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 15:00 dnia 12.06.2015 do godz. 02:00 dnia 13.06.2015

Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie gradu. Przewidywana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm, lokalnie około 40 mm, porywy wiatru do 90 km/h. Największe natężenie zjawisk w godzinach wieczornych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: brak.

Dyżurny synoptyk: Barbara Wrzesińska

Źródło informacji: IMGW-PIB zespół w Poznaniu,