Strona główna Władze Gminy

Władze Gminy

Wójt Gminy Kikół:

Józef Predenkiewicz
tel. (54) 289 46 70 wew. 34 lub (54) 289 40 06
Wójt przyjmuje interesantów raz w tygodniu w każdy wtorek, w godzinach: 900 - 1600.

Sekretarz Gminy Kikół:

Maria Kulig

tel. (54) 289 46 70 wew. 39

Skarbnik Gminy Kikół:

Wioletta Frej

tel. (54) 289 46 70 wew. 33

Rada Gminy Kikół:

1. Baranowski Krzysztof

2. Baranowski Marek

3. Będlin Stanisław

4. Celmer Leszek

5. Detmer Tomasz

6. Kocińska Agnieszka - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

7. Kuczkowski Krzysztof

8. Marciniak Jan Piotr

9. Pipczyński Stanisław

10. Sadowski Jacek - Przewodniczący Rady Gminy

11. Świątecki Stanisław Bogusław

12. Spytek Andrzej

13. Zagrabski Paweł Jacek

14. Żuchowski Paweł

15. Żurański Mariusz

Biuro Obsługi Rady Gminy Kikół:
Plac Kościuszki 7, pokój nr: 18, 87-620 Kikół
tel. (54) 289 46 70 wew. 31

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów raz w tygodniu w każdy czwartek w godzinach: 1430 - 1530 w pokoju nr 18.