Strona główna Turystyka

Turystyka

Gmina Kikół położona na Pojezierzu Dobrzyńskim cieszy się dużą atrakcyjnością turystyczną.

Posiadamy tereny wyróżniające się bogatą, unikatową roślinnością oraz obiekty z ciekawymi założeniami architektoniczno – przestrzennymi, które mogą być ciekawą atrakcją dla turystyki krajoznawczej.

Najbardziej charakterystyczne dla gminy są rozproszone na całym jej obszarze zespoły parkowo – dworskie, z których większość wpisana jest do rejestru zabytków.

Jeden z największych z nich o powierzchni 13,5 ha znajduje się w Kikole. Pałac pochodzi z okresu klasycyzmu z około 1790 roku, jest obiektem piętrowym, zbudowanym na rzucie prostokąta. Cały zespół leży na niewielkim wzniesieniu w parku krajobrazowym, który pochodzi z lat 1821 – 1850.

Innym równie interesującym zabytkiem jest pałac położony w Lubinie, który pochodzi z przełomu XVIII/XIX wieku. Przykuwa on wzrok nie tylko swoją eklektyczną budową w kształcie krzyża, ale również 7 ha parkiem, który go otula.W parku tym można spotkać 35 gatunków drzew liściastych i krzewów oraz 2 gatunki drzew iglastych. Można zobaczyć tu także pozostałości zabudowań gospodarczych dawnego majątku.

Ciekawy architektonicznie zespół stanowią dwór i park z I połowy XIX wieku położony w Suminie. Całość zajmuje obszar 10 ha, na którym oprócz dworu i parku możemy zobaczyć czworak, gorzelnię, chlewnię, kuźnię, rządcówkę, spichlerz, oborę i magazyn.

Pozostałe założenia architektoniczno – przestrzenne charakterystyczne dla naszej gminy to zespół parkowo – dworski o powierzchni 13,5 ha w Woli, pałac i park z I połowy XIX wieku w Niedźwiedziu, zespół parkowo – dworski w Hornówku, a także najmniejszy z nich o powierzchni 2,4 ha dwór i park z początku XX wieku położony w Trutowie.

Turystów na nasze tereny przyciąga również, będący wizytówką gminy, Zespół Klasztorny O. O. Karmelitów p. w. św. Anny w Trutowie, który został zbudowany w latach 1725 – 1738, a w roku 1960 odrestaurowany.

Do obiektów zabytkowych należy zaliczyć także Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Wojciecha. Powstał on w latach 1904 – 1909 w Kikole. Kościół posiada bardzo bogato wyposażone wnętrze, możemy zobaczyć tu m. in. płyty nagrobne dawnych właścicieli zespołu - rodziny Zboińskich.

 Zestawienie zabytków znajdujących się na terenie gminy Kikół,wpisanych do rejestru, które koniecznie trzeba zobaczyć.

 1. Kaplica murowana pw. św. Piotra i Pawła z 1778 r. w Grodzeniu.
 2. Zespół dworsko-parkowy: dwór murowany, brama murowano – żelazna, park dworski z 2 połowy XIX w. w Hornówku.
 3. Zespół kościoła parafialnego: Kościół parafialny murowany pw. św. Wojciecha 1904 – 1909, brama murowana z ogrodzeniem, starodrzew przykościelny z początku XX w. w Kikole.
 4. Zespół cmentarza parafialnego: cmentarz parafialny rzymsko – katolicki, kaplica cmentarna murowana, brama murowana z ogrodzeniem, starodrzew z XIX w. w Kikole.
 5. Zespół pałacowo – parkowy: pałac murowany z 1792 r., park pałacowy z XIX w. w Kikole.
 6. Zespół pałacowo – parkowy: pałac murowany z 1870 – 1880 r., park pałacowy XVIII/XIX w. w Lubinie.
 7. Zespół dworsko – parkowy: dwór drewniano – murowany, park dworski z XIX w. w Niedźwiedziu.
 8. Kościół parafialny murowany pw. Krzyża Św. z 1897 r. w Suminie.
 9. Zespół dworsko – parkowy z folwarkiem z XIX w. w Suminie : dwór murowany, park dworski, rządcówka murowana, spichlerz murowany, obora murowana, chlewnia murowana – zrujnowana, budynek główny gorzelni murowany, budynek magazynu spirytusu murowany, czworak murowany, hydrofornia murowana.
 10. Zespół klasztorny w Trutowie z lat 1725 – 1738. kościół klasztorny karmelitów murowany, parafialny pw. Św. Anny, klasztor karmelitów murowany, brama w ogrodzeniu murowana, starodrzew przyklasztorny.
 11. Zespół dworsko – parkowy: dwór murowany z XIX w. i park dworski z XIX/XX w. w Trutowie.
 12. Zespół folwarczny z parkiem dworskim w Woli z XIX w.: park dworski, rządcówka murowana, obora murowana – rozebrana, magazyn I murowany, magazyn II murowany, czworak murowany.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH KOCHAJĄCYCH PIĘKNE, ORYGINALNE MIEJSCA
DO WYCIECZKI PO NASZEJ GMINIE.
GWARANTUJEMY CZYSTE POWIETRZE, PIĘKNE JEZIORA, WSPANIAŁE ZABYTKI ARCHITEKTURY ORAZ NIEZAPOMNIANĄ PRZYGODĘ.

Większość zabytków zwiedzić można  poruszając się rowerem po szlakach turystycznych przebiegający przez Gminę Kikół.