Strona główna Towarzystwo Rozwoju Partnerstwa Lokalnego "Szansa"

Towarzystwo Rozwoju Partnerstwa Lokalnego "Szansa"

Projekt „Smak zdrowia-integracja międzypokoleniowa” dobiegł końca

 Projekt „Smak zdrowia-integracja międzypokoleniowa” dobiegł końca
Projekt „Smak zdrowia-integracja międzypokoleniowa” realizowany przez Towarzystwo Rozwoju Partnerstwa Lokalnego „Szansa” w Kikole dobiegł końca. Uczestnicy projektu spotkali się na konferencji kończącej projekt i wspólnie podsumowali jego przebieg a także uczestniczyli w szkoleniu jak rozliczać wnioski aby nie zostały odrzucone przez sponsora. Konferencja odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym „Sikorki” w Sikorzu, a oprócz uczestników projektu  wziął w niej  udział gościnnie Pan Michał Wojtczak senator RP.

Więcej…

 

Towarzystwo Rozwoju Partnerstwa Lokalnego „Szansa”

Towarzystwo Rozwoju Partnerstwa Lokalnego „Szansa” w Kikole powstało w 2004 roku. Głównym celem działalności Towarzystwa jest rozwój  społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie przedsiębiorczości, wyrównywanie szans życiowych osób w trudnej sytuacji, działalność oświatowa, promowanie zdrowego stylu życia i ochrona środowiska naturalnego.
Towarzystwo liczy 18 członków, na czele stoi czteroosobowy Zarząd z Prezesem i Wiceprezesem na czele.  Pierwszym Prezesem Towarzystwa została Pani Anna Baranowska a Wiceprezesem Pani Hanna Redmerska Wojciechowska. W  roku 2007 nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa, Walne Zebranie Członków wybrało nowego Prezesa została nim Pani Alicja Kulińska, która pełni tę funkcję do dziś. Natomiast od roku 2009 Wiceprezesem jest Pani Jolanta Gołuch. Członkowie Towarzystwa,  spotykają się raz do roku na walnym zebraniu członków gdzie podejmują ważne dla organizacji uchwały. Poza walnym członkowie spotykają się realizując szereg zadań wynikających z planu pracy. Czym zajmowali się członkowie w minionej kadencji można przeczytać w „Sprawozdaniu merytorycznym z działalności Towarzystwa Rozwoju Partnerstwa Lokalnego „Szansa” w Kikole w I kadencji 2004-2009”
 
Działalność  TRPL "Szansa":