Strona główna Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Kikół

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Kikół

Sosna w Wawrzonkowie

SosnaStowarzyszenie Przyjaciół Gminy Kikół zbiera podpisy przeciwko planowanej wycince jedynego na terenie Gminy Kikół pomnika przyrody - sosny w Wawrzonkowie przy trasie nr 10.

Podpisy można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole.