Strona główna OSP

Ochotnicze Straże Pożarne

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kikole

Józef Predenkiewicz

Komendant Gminnego OSP w Kikole
Janusz Falkowski

Karmelicka OSP Wola

Prezes Sylwester Śmigiel

Naczelnik Lucjan Łukaszewski

OSP Ciełuchowo

Prezes Ireneusz Michalski

Naczelnik Bolesław Marcinkowski

OSP Dąbrówka

Prezes Marian Zalewski

Naczelnik Paweł Bejgier

OSP Grodzeń

Prezes Zdzisław Kopczyński

Naczelnik Dariusz Majewski

OSP Hornówek

Prezes Bogusław Lewandowski

Naczelnik Adam Przyjacielski

OSP Kikół

Prezes Maciej Kałużny

Naczelnik Janusz Falkowski

OSP Lubin

Prezes Stanisław Durmowicz

Naczelnik Zdzisław Mokwiński

OSP Moszczone

Prezes Zbigniew Ambroziak

Naczelnik Józef Mokwiński

OSP Wola

Prezes Marian Kwiatkowski

Naczelnik Jerzy Chyliński