Strona główna Herb i flaga

Herb Gminy Kikół

Wzory motywu herbu Gminy Kikół zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną MSWiA wywodzą się od właścicieli wsi gminy kikolskiej Zboińskich herbu Ogończyk, których spotykamy na tych terenach już w 1329r. Pozostali oni tu aż do czasów współczesnych. W związku z tym przyjęto od nich motyw strzały opartej na półpierścieniu w kolorze srebrnym - od godła herbu Ogończyk. Godło umieszczone na tarczy hiszpańskiej i drugi motyw dziewięciopłatkowej korony z herbu ziemi dobrzyńskiej, do której gmina kikolska należy. Dodatkowo wprowadzono do herbu płot (kratę), którą dla zróżnicowania rodów tej ziemi dodano Ogończykowi.
W polu czerwonym na barku półpierścienia srebrnego strzała srebrna w słup. W półpierścieniu płot złoty, a na strzale korona złota”. Te elementy herbu zgodnie z zasadami heraldyki - okonturowane.


 

Flaga Gminy Kikół

Flaga Gminy Kikół składa się z trzech pionowych, jednakowej szerokości słupów: białego, czerwonego i żółtego. Pośrodku płata na słupie czerwonym umieszczone jest godło z herbu gminy Kikół tj. na barku półpierścienia srebrnego srebrna strzała w słup, w półpierścieniu złoty płot, a na strzale korona złota.

 

Flaga Gminy Kikół