Strona główna GOSPODARKA ODPADAMI

ODPADY

Obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków17.03.2014

 

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kikół na 2014 rok

[kliknij aby pobrać]

 

Druk deklaracji obowiązujący od 12.09.13

[kliknij aby pobrać]

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW (do końca roku 2013)

[kliknij aby wyświetlić]

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW(02.09.13)

[KLIKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ]

 

OGŁOSZENIE (31.07.13)

[KLIKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ]

 

Osiągnięte poziomy recyklingu i redukcji odpadów wg sprawozdań kwartalnych w roku 2012

[kliknij aby wyświetlić]

 

Aktualna Informacja dla mieszkańców Gminy Kikół w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

[kliknij aby wyświetlić]

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI ZAWARTE BIP GMINY KIKÓŁ

[kliknij aby wyświetlić]

 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych obsługiwana jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie, ul. Kard. Wyszyńskiego 47, 87 - 600 Lipno.

[kliknij aby wyświetlić]

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych- Lubin przy oczyszczalni ścieków.

[kliknij aby wyświetlić]

 

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI SELEKTYWNE(17.07.13)


[kliknij aby wyświetlić]

 

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI (wersja pdf)

[kliknij aby wyświetlić]

 

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI

[kliknij aby wyświetlić]

 

INFORMACJA z dnia 05.07.2013 r.

[pobierz]

 

Informacja

[pobierz]

 

Deklaracja


[pobierz]

 

System selektywnej zbiórki odpadów


[pobierz]